Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

AJÁNDÉKKÁRTYA SZABÁLYZAT

I. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

- ajándékkártya: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerinti vásárlásra jogosító kartonpapír kártya.

- kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben kibocsátó az egyes ajándékkártyákat kibocsátja, és amely értéken az ajándékkártya áru vásárlása során beváltható.

- felhasználási időszak: az az időszak, amíg az ajándékkártya tulajdonosa az ajándékkártyát felhasználhatja.

- kibocsátó: Liluland Kft (székhely: 1025 Budapest Mecenzéf u. 16. adószám: 28747565 -2-41)

- vásárló: az a kibocsátón kívüli magán vagy jogi személy, aki az ajándékkártya tulajdonosa.

- elfogadó hely: az az árusítóhely, amely az ajándékkártya vásárlási célú elfogadására jogosult. Jelen szabályzat keretében kibocsátott online ajándékkártyák esetében kizárólag a www.lilulandshop.hu webáruház.

 

II. A SZABÁLYZAT CÉLJA

1. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza az ajándékkártya kibocsátásának és felhasználásának módját.

2. A szabályzat területi hatálya Magyarország.

3. A szabályzat időbeli hatálya az első ajándékkártya kibocsátásától kezdődik, és a kibocsátó általi visszavonásig tart.

4. A szabályzatot a kibocsátó jogosult módosítani. A szabályzat módosítása azonban csak attól kezdve hatályos, ha azt a kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétette.

 

III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ AJÁNDÉKKÁRTYÁKRÓL

1. Az ajándékkártyát a kibocsátó – a Liluland Kft. bocsátja ki.

2. Az ajándékkártya egy utalvány, melynek azonosítására egyedi számsor szolgál.

3. Az ajándékkártyának legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • kibocsátó neve

  • az ajándékkártyára vonatkozó utalás

  • a kibocsátási érték

  • ajándékkártya egyedi azonosítószáma

4. Az ajándékkártyát a kibocsátó 10.000 Ft-os, 15.000 Ft-os és 20.000 Ft-os kibocsátási értékben hozza forgalomba.

5. Az ajándékkártya készpénzre a kibocsátónál nem váltható.

6. Az ajándékkártya hamisítása bűncselekmény.

 

IV. AZ AJÁNDÉKKÁRTYA HASZNÁLATA

 

a) AZ  AJÁNDÉKKÁRTYA MEGVÁSÁRLÁSA

1. Az ajándékkártya a kibocsátótól vásárolható meg kizárólag a www.lilulandshop.hu webáruházban.

2. Az ajándékkártyát bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy (vevő) megvásárolhatja.

3. Az ajándékkártya vételára nem térhet el az ajándékkártya kibocsátási értékétől. Az ajándékkártya megvásárlásakor tehát semmilyen engedmény, kupon nem érvényesíthető.

4. Az ajándékkártya vásárlásához nem lehet vásárlási utalványt felhasználni.

5. Az ajándékkártya megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő az ajándékkártya kibocsátására vonatkozó, mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.

6. Az ajándékkártya visszavásárlására a kibocsátó nem köteles.

7. Az ajándékkártya elvesztése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.

8. Az ajándékkártya megvásárlását követően a vevő futárszolgálatos kiküldéssel kapja meg az ajándékkártyát annak azonosító számával (utalványkód a kártyára nyomtatva) együtt az ajándékkártya vételárának jóváírását követően.

9. Vásárló az ajándékkártya vásárlásáról elektronikus számlát kap.

10. Kibocsátó az ajándékkártya vevő részére történő kiküldését követően nem felel az ajándékkártya illetéktelen személyhez kerüléséért.

11. Kibocsátó kizárja a felelősségét az ajándékkártyának a Vásárló által tévesen/hibásan stb. megadott címre történő kiküldése esetén. Azaz amennyiben a Vásárlónak felróható módon nem megfelelő címre kerül a megvásárolt ajándékkártya kiküldésre, úgy a Vásárló sem a vételár visszatérítésére sem újabb ajándékkártya követelésére nem jogosult.

 

b) AZ AJÁNDÉKKÁRTYA FELHASZNÁLÁSA

1. Az ajándékkártya felhasználása határidőhöz nem kötött.

2. Az ajándékkártya bárkire szabadon átruházható, aki az ajándékkártya megvásárlására jogosult lenne.

3. Az ajándékkártya tulajdonosa jogosult a felhasználási időszakon belül az elfogadó helyen az ajándékkártya kibocsátási értékén a webáruházban forgalmazott termékekből vásárolni. Ez az áru azonban nem lehet másik ajándékkártya.

4. Az ajándékkártya tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az ajándékkártya birtokában van. Sem a kibocsátó, sem az elfogadó hely nem jogosult és nem kötelezhető vizsgálni az ajándékkártya tulajdonjogát.

5. Az ajándékkártya felhasználása azzal valósul meg, hogy az ajándékkártyát a vásárló az elfogadó helyen felhasználja.

6. Az ajándékkártya felhasználása az alábbiak szerint történhet: az elfogadó helyen fizetéskor az ajándékkártya azonosító számát a Kuponkód mezőbe kell beírni, majd az ott olvasható útmutatás szerint érvényesíteni.

7. Az áruvásárlásra egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történt vásárlás esetén.

8. Az ajándékkártya kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak, és ez a különbözeti összeg nem „vihető át” másik vásárlásra sem.

9. Az ajándékkártya vagy annak fel nem használt része készpénzre nem váltható.

10. Egy ajándékkártya csak egyszer használható fel.

11. Vásárlásonként csak egy ajándékkártya használható fel. Az ajándékkártyák összevonására nincs lehetőség.

12. Ajándékkártyával történő fizetés esetén egyéb kedvezmény, kupon nem érvényesíthető.

13. Az ajándékkártya vásárláskor felhasznált értéke a számlán feltüntetésre kerül.

 

VI. AZ ELFOGADÓ HELYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az elfogadó hely az ajándékkártyát köteles elfogadni, annak felhasználását nem tagadhatja meg.

 

VII. KÖZLEMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

A kibocsátó a jelen szabályzatot, annak módosítását, az ajándékkártyákkal összefüggő információkat az elfogadó helyen köteles közzé tenni.

Az ajándékkártyák kizárólagos elfogadó helye: www.lilulandshop.hu webáruház.

 

Hatályos 2021.04. 25 -től

Liluland Kft.

www.lilulandshop.hu